logo
Faculty
Home  >  Faculty
Faculty of Law Department
 • Chen Jingliang
 • Zhangjicheng
 • Zheng Zhujun
 • Zhang Binfeng
 • Luo Hongxiang
 • Zhang Demiao
 • liuzhuo
 • Xiao Bofu
 • Wu Qian
 • Li Yanhua
 • Zhou Qiming
 • Zhang Zhengping
 • Chun Yang
 • Teng Yi
 • Chi Haiping
 • Chen Jun
 • Sun Lijuan
 • Chao Ronghua
 • Li Peifeng
 • Qu Yonghua
 • Zi Lin
 • Chen Baifeng
 • Chen Huilin
 • Liu Yuekun
 • Shu Yihong
 • Li Wenxiang
 • Chen Jinggang
 • Lian Jin
 • Chen Lirong
 • Zhao Dahua
 • Gong Chunxia
 • Li Dong
 • Luo Xin
 • He Peng
 • Wu Wenhui
 •  
  Faculty of Constitutional and Administrative Law Department
 • Fang Shirong
 • Liu Maolin
 • Wang Guanghui
 • Liu Siyuan
 • Shi Youqi
 • Zhang Xinsheng
 • Hu honghong
 • Qi Jian gang
 • XuYinhua
 • Liu Wei
 • Chen Xin
 • Yang Yongping
 • Ding Lihong
 • Wang Yingbiao
 • Tang Huafang
 • Li Xiuqiong
 • Yang Xiaomin
 • Wang Kuiping
 • Zeng Xiangming
 • Jiang Dengqin
 • Yang Hua
 • Liang Chengyi
 •  
  Faculty of Procedural Law Department
 • Yao Li
 • Cai Hong
 • Shi Xiaobo
 • Yin lihua
 • Zhuo Chaojun
 • Pan Aixian
 • Yan Bendao
 • Deng Xiaojing
 • Liu Chunmei
 • Liu Tianyu
 • Mao Ling
 • Zhan Jianhong
 • Kang Zhidong
 • Zhang Hao
 • Zhu Lihua
 • Qin Xucai
 • Li Yinghui
 • Guo Beibei
 • Chen Shi
 •  
  Faculty of Civil and Commercial Law Department
 • Wu Handong
 • Chen Xiaojun
 • Cao Xinming
 • Ma Changhua
 • Ma Lin
 • Liu Yinling
 • Hu Kaizhong
 • Peng Xuelong
 • Wang Junmin
 • Zhao Jiayi
 • Huang Yuye
 • Meng Lingzhi
 • Wu Zhiliang
 • Cai Jun
 • Peng Junliang
 • Gui Juping
 • Zhao Jinlong
 • Li Shishan
 • Tang Zhaohong
 • Tang Yihu
 • Gao Fei
 • Xiao Zhiyuan
 • Zhan Ying
 • Yang Wanping
 • Xiong Zhenggang
 • Song Min
 • Zhang Zuohua
 • Tan Yingjie
 • Qin Yi
 • Wang Anya
 • He Hua
 • Li Qiang
 • Wang Liangping
 • Mei Shuwen
 • Wang Xiaoli
 • Chen Xiaomin
 • Zhang Hong
 • XiongQi
 •  
  Faculty of Economic Law Department
 • Qin Youtu
 • Lv Zhongmei
 • Liu Dahong
 • Lei Xinghu
 • Qiao Xinsheng
 • Xu Zhihua
 • Fan Qirong
 • Gao Lihong
 • Yan Zhiqiang
 • Li Jianghong
 • Yu Yaojun
 • Wan Jianhua
 • Zhao Fangchun
 • Dai Shengyi
 • Xiao Jinlin
 • Han Guijun
 • Guo Leisheng
 • Lv Lin
 • Zou Fang
 • Chen Xiaoxing
 • Huang Yong
 • Liu Guiqing
 • Feng Xingjun
 • You Mingqing
 • Zhang Baoguo
 • Kuang Ping
 • Ke Changhui
 • Yang Shouxin
 • Zhang Guowen
 • Xiang Qian
 • Jiang Pu
 • Chen Xiaobin
 • Li Yan
 • Hong Jin
 • Chen Hong
 • Guo Shaohua
 • Wu Jinghui
 • Guo Hongxin
 • Lv Ping
 • Wang Yongqiang
 • Zhang Zhongmin
 • Liu Danni
 •  
  Faculty of International Law Department
 • Liu Renshan
 • Xu Weigong
 • Jian Jisong
 • Liu Weiguo
 • Deng Lie
 • Ying Sheng
 • Xiang Zaisheng
 • Tian Jiagu
 • Xu Jianglai
 • Pan Ding
 • Deng Hongwu
 • Wang Kaiming
 • Su Yantao
 • Jiang He
 • Peng Huanyan
 • Wang Ziyong
 • Zhong Li
 • Lei Yidan
 •  
  Faculty of International Economic Law Department
 • Liu Sun
 • Han Long
 • Wu Zhizhong
 • Li Zhengang
 • An Li
 • He Yan
 • He Yi
 • Yang Hong
 • Yu Sumei
 • Luo Yisong
 • Zhao Qiang
 • Wang Xiaoqiong
 • Li Wei
 • Zhang Xiaodong
 •